Follow us on Facebook

โรงแรมปริ๊นเซสกรีน

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลก (สองแคว) ดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่งดงาม รอคุณมาสัมผัส

00.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวก